Vargen återvänder till sina gamla områden

Det fanns 185–205 vargar i Finland i mars 2019, enligt Naturresursinstitutet Lukes beräkningar. Bild: Lillian Tveit/Shutterstock

Var går varggränsen i Finland? Det beror på vem man frågar, säger forskaren Heta Lähdesmäki vid Åbo universitet.

Vargbeståndet i Finland ökar och breder ut sig över ett större område, visar Naturresursinstitutet Lukes beståndsberäkningar från de senaste åren. Största delen av vargflockarna finns numera i västra...