Vargarna ökar i östra Finland, färre flockar i väster

Bild: Petri Timonen/Luke

Enligt beståndsberäkningen i mars 2019 var vargflockarna mer jämnt fördelade mellan östra och västra Finland än i fjol, meddelar Naturresursinstitutet.

Inom det västra stamförvaltningsområdet påträffades 13 flockar, jämfört med 16 flockar året innan. På det östra stamförvaltningsområdet levde enligt beräkningarna 11 flockar, jämfört med åtta flockar året innan (i siffrorna ingår även gränsflockarna).

Det visar en utredning som Naturresursinstitutet (Luke) publicerade på onsdagen.

I mars 2019 fanns enligt Lukes utredning 19 vargflockar som helt eller huvudsakligen rörde sig på finskt territorium. Dessutom fanns fem flockar som rörde sig på båda sidor av gränsen mellan Finland och Ryssland.

Jämfört med året innan hade antalet revir med två vargar ökat betydligt. Det totala individantalet (185–205) var enligt beräkningarna cirka tio procent större i mars i år än i mars 2018 (165–190 individer).

I samband med publiceringen av beståndsberäkningen ger Luke nu för första gången ut en prognos för vargstammens variation enligt årstiderna för ett år framåt. Vargstammen uppskattas öka efter mars 2019, då valparna föds i april–maj. Därefter minskar stammen åter på grund av dödligheten. Enligt prognosmodellen kommer det med 90 procents sannolikhet att finnas 17–37 flockar i Finland mars 2020.