Varg rörde sig i Masaby

Strax före klockan 12 fick larmcentralen ett samtal om en varg som rörde sig i Esbogård på gränsen till Kyrkslätt.

Enligt observationerna var det fråga om en lite yngre varg som var stor och var exceptionellt orädd när den rörde sig.

Det är mycket sannolikt att samma varg hade observerats i samma trakter även dagen innan.

Polisen, Finlands viltcentral och den lokala jaktvårdsföreningen försöker avstyra vargen bland annat med hundars hjälp.

Vargen sågs förflytta sig till Kyrkslätt och ett skogsområde norr om Masaby.

Polisen har inte fått information om att vargen skulle ha orsakat konkret fara för någon.