Varg rev får mitt i byn

Lever farligt. Varg har setts stryka runt fårhagarna i Snappertuna. Hittills har ett får rivits. Bild: Johanna Lemström

På tisdagen för en vecka sedan tog Rauli Ailus hem sina två får från Forngården i Snappertuna. De var ursprungligen tre men en ung bagge hade rivits ihjäl av vargen ett par dagar tidigare.

Fredrik Bäcklund är kontaktperson i rovdjursfrågor för Ingå-Snappertuna jaktvårdsförening. Han har sett bilderna på det rivna fåret och säger att är vargen som är skyldig.

– Ett par dagar senare sågs en varg på samma plats, säger han.

Han är inte alls förvånad.

– Vargobservationer görs dagligen någonstans på vårt område.

Vargen var troligtvis i närheten också när Rauli Ailus kom för att ta hem sina får vid 22-tiden på tisdagskvällen. Fåren var väldigt rädda och högljudda vilket är onormalt för de tama djuren. Ailus har också haft fem baggar placerade i Svedja i Karis som han nu tar hem för att vara på den säkra sidan.

– Också där har fåren varit helt vilda och rymt flera gånger.

När samma får vårdade landskapet vid Forngården för två år sedan var det inga problem. Det var meningen att Ailus skulle ha sina får i Snappertuna fram till slutet av augusti men han tog hem dem tidigare för säkerhets skull.

Hur det blir med nästa säsong är oklart. På grund av vargens närvaro är fåren så oroliga att ett normalt stängsel inte räcker till. Fåren har gång på gång tagit sig ur inhägnaden och bland annat sökt sig till närheten av Tunahemmet till natten. Men Ailus tycker inte att ett elstängsel passar i landskapet vid borgen och Forngården. Det kommer han däremot att bygga hemma på gården i Koskis för att skydda sina 25 får.

– Jag har inget emot vargen. Sådant här händer i naturen. Men vargen är lite för nära bosättningen.

Vems ansvar?

Sebastian Nurmi driver Bovik gård och har omkring 800 får utplacerade från Ring I i öster till Bolax i väster. Han har också får i Snappertuna, på andra sidan ån, bara ett par hundra meter från platsen där Ailus bagge blev riven.

– Det är ganska skärrande. Vi har ringt polisen som inte vill ta ställning. Varje natt är man på helspänn. Jag är hela tiden startklar och väntar att telefonen ska ringa. Vi kan inte flytta på våra får, de ska vara där de är. Men jag är rädd att fler djur kommer att dö innan någon reagerar. Det här är familjens levebröd men just nu finns det ingen som kan hjälpa oss eller skydda oss. Myndigheternas oförmåga att ta ansvar förvånar. Det är lättast att hänvisa till andra myndigheter. Men var tar den officiella vägen slut?

Flera vargobservationer har gjorts i Snappertuna under de senaste två åren. Enligt Ingå-Snappertuna jaktvårdsförening som i fredags, delvis med tanke på skolstarten, kom ut med en skrivelse till allmänheten om vargsituationen på området, är kärnområdet i vargens revir just Snappertuna och i Karis söder om stamväg 25.

Vargarna har gjort flera gårdsbesök. Till gårdsbesök räknas alla observationer som gjorts närmare än 100 meter till bostadshus. På Ingå-Snappertuna och Ekenäsnejdens jaktvårdsföreningars verksamhetsområden har gårdsbesöken varit 25 stycken år 2016 och 85 stycken år 2017 hittills.

I december 2016 gjordes en ansökan till Finlands viltcentral, att i förebyggande syfte få dispens att förhindra att en större flock skulle uppstå 2017. Ansökan avslogs våren 2017 vilket innebar att ingen varg har kunnat fällas.

Enligt föreningen har det sedan 2016 funnits ett vargpar som etablerat sig i Snappertunaområdet med omnejd. På Snappertunaområdet har på våren 2017 samtidigt observerats sex valpar vilket betyder att den totala flockens antal nu är åtminstone åtta individer. Dessa har blivit dokumenterade på bilder och film.

På Finlands viltcentral i Nyland uppger viltchef Visa Eronen att jaktvårdsföreningens uppskattning av vargflockens storlek verkar korrekt. Han kan dock inte på förhand säga vilka åtgärder som kommer att vidtas för att reglera stammens storlek.

– Vargarna flyr inte när man möter dem såsom vargar borde göra. Dessa vargar är inte riktigt normala som rör sig så nära bebyggelsen. Vargarna hör hemma i de stora skogarna. Föräldrarna i byn är oroliga. Det förstår jag. Det är helt naturligt. Man borde beakta också deras åsikter, inte bara vargvännernas, säger fårfarmare Nurmi.

Artikeln uppdaterat med Visa Eronens kommentar kl. 09.48.