Det finns olika typer av ränta

Precis som det finns olika procentuella räntesatser finns det olika typer av ränta. "Ta ett räntefritt lån på 10 000 kronor för att finansiera din dator!", kan man läsa i vilket reklamblad för hemelektronik som helst. Att räntesatsen är 0 % stämmer förvisso, men i detta fall är det den nominella räntan som reklammakarna syftar på.

Den nominella räntan är det okorrigerade räntebeloppet som kreditbolagen gärna upplyser om i första hand, medan den effektiva räntan är totala kostnaden för lånet. Den effektiva räntan inkluderar bland annat aviavgifter samt uppläggningsavgifter och är nästan alltid högre i jämförelse med den nominella räntan.

Låneförmedlare likt Lånea listar alltid både den nominella samt den effektiva räntesats som gäller i samband med att du exempelvis jämför lånekostnader för ett privatlån eller tecknar dig för ett samlingslån. Att tillämpa ett etiskt förhållningssätt är särskilt viktigt inom finansnischen.

Det finns olika typer av lån

För att kunna hålla lamporna tända på kontoret måste bankerna låna ut pengar till en högre ränta i jämförelse med den inlåningsränta som gäller. 

Men det räcker inte!

De måste även se till att låntagarna klarar av att betala sina lån tillfullo. En kund som hamnar i Kronofogdens register innebär ett misslyckande för alla parter; dels banken som lånade ut pengar till en person som inte klarade av att betala tillbaka sin skuld, och dels den skuldsatta låntagaren som eventuellt blir tvungen att ansöka om en skuldsanering för att återigen kunna bli skuldfri.

Olika höga räntor existerar som en konsekvens av att olika låntagare har skilda förutsättningar för att klara av att betala tillbaka sina lån. Nedan följer två exempel på kunder med låg kontra hög kreditrisk.

Exempel 1: Johan är arbetslös sedan tre år tillbaka och arbetar för närvarande som timvikarie på hemtjänsten. Han tjänar i regel 10 000 kronor i månaden och har under det senaste året tagit tre SMS-lån på 5 000 kronor vardera.

Exempel 2: Frida har ett fast jobb sedan elva år tillbaka och tjänar 33 000 kronor i månaden. Hon har en bostad med ett marknadsvärde på 2 miljoner kronor och ett delat huslån på sammanlagt 1 miljon kronor, så även så även en man som tjänar 32 000 kronor i månaden. Utöver bolånet är både Frida och hennes sambo helt skuldfria.

Vem skulle du låna pengar till? Frida eller Johan?

Sanningen är att både Frida och Johan har goda möjligheter att bli beviljade ett lån, men Frida har ett bättre förhandlingsutrymme när det kommer till att få kreditbolaget att godkänna ett lån till en lägre räntesats. 

Mer specifikt ser banken Johan som en kreditrisk, och då nästan alla kreditinstitut ogillar risktagande får Johan med stor sannolikhet teckna sig för ett lån med hög ränta.

Frida är i sin tur en lågriskkund med ett underbelånat hus som säkerhet, så även en bra samlad inkomst på 65 000 kronor. Även om bankens räntemässiga förtjänst är mindre såvida de lånar ut pengar till Frida är Johan med sin nuvarande ekonomiska status en högriskkund, vars kreditrisk måste kompenseras av en högre ränta.

4 sätt att få den lägsta möjliga räntan

1. Jämför långivarnas erbjudanden

Konkurrensen är stor inom finansnischen. Det finns ett femtiotal seriösa långivare som tävlar om att erbjuda dig lägst ränta på låneplattformar likt den som nämndes i artikelns övre del. Lånejämförelsetjänsterna hjälper dig att pressa ner räntan kostnadsfritt, de får istället en monetär kompensation av kreditinstituten såvida de förmedlar ett nytt lån.

2. Ha en medsökande

Om du hamnat i ekonomiskt obestånd och inte vill ta en högriskkredit är det en god idé att låta en familjemedlem eller vän agera borgenär. Den medsökande blir betalningsansvarig för lånet såvida du inte kan betala det tillfullo, men den stora fördelen är att du får en lägre ränta då banken betraktar lånet som mindre riskfyllt.

3. Undvik kreditupplysningar via UC

Om du måste ta ett mindre lån för att exempelvis kunna betala hyran eller laga bilen är det en god idé att ta ett lån utan UC. UC-upplysningar sparas i 12 månader i ett samlat register som delas med kreditinstituten, och frekventa kreditupplysningar under en kort tidsperiod får bankerna att dra öronen år sig.

4. Ta ett samlingslån

Den räntesats som gäller för småkrediter ligger vanligtvis på 15 - 40 %, medan räntesatsen för ett samlingslån i regel har en ränta på 5 till 10 %. Förutom en lägre kostnad för lån signalerar du även att du tar aktiva steg för att förbättra din ekonomi, och det beteendet premierar bankerna som därmed ser dig som mer kreditvärdig.

Efter cirka ett halvår kan du i regel även pruta ner räntan ytterligare, då banken fått sex månader på sig att erfara att din ekonomi numera både är planerad såväl som strukturerad.