Varför inte lyfta upp Anita Westerholm?

Västra Nyland (16.4) analyserar riksdagsvalet ur en västnyländsk synvinkel. Riksdagsvalets röstkungar ges utrymme på flera uppslag, med stora bilder och ingående intervjuer. Samtidigt som man nog konstaterar att kvinnorna gjorde ett historiskt riksdagsval väljer VN att endast lyfta upp män från regionen. Man kan med fog fråga sig hur tidningen har tänkt här.

Det är även olyckligt att man i Raseborgs topp tio-lista valt att lista alla de som blev invalda, medan man i de andra kommunerna listar de kandidater som fick mest röster, oberoende av om de blev invalda eller inte. Det här leder till att endast tre kvinnor finns med på listan över Raseborg, trots att det de facto borde vara fem kvinnor på listan: Anita Westerholm, Fredrika Åkerö, Veronica Rehn-Kivi, Eeva-Maria Grekula och Bella Alén.

Hela 93 kvinnor valdes in i den nya riksdagen, vilket är ett rekordantal. Flera unga kvinnor gjorde dessutom väldigt lyckade valkampanjer i hela landet, även i Västnyland. Tidningens val att inte presentera en enda av dessa på bild eller i intervju ger en väldigt snäv bild av valresultatet i regionen. I endast en artikel där de västnyländska kommunerna gås igenom är en kvinna på bild. Avvikande nog handlar den rubriken om att rösträkningen gick långsamt, inte om personens resultat.

Det är självklart riktigt av tidningen att lyfta upp alla kandidater som blivit invalda i riksdagen och som överlag gjort ett gott val, oberoende av kön. Det sagt skulle det ändå ha funnits alla skäl att ha en bättre könsbalans i den här nyhetsrapporteringen, till exempel genom att i högre grad lyfta 24-åriga röstdrottningen Anita Westerholm, som ställde upp i sitt första riksdagsval någonsin och kammade hem över tusen röster. Västra Nyland kan bättre än så!

Anna Jungner-Nordgren ordförande, Svenska kvinnoförbundet

Svar: Inför valet lyfte tidningen fram unga kandidater som siktar högt, bland dem Anita Westerholm. Westerholm medverkade också i andra artiklar inför valet.

I rapporteringen efter valet låg fokus på de invalda riksdagsledamöterna och deras planer för de kommande fyra åren i granitborgen. Både i statsvetare Åsa von Schoultz analys och på ledarplats lyftes fram att förstagångskandidaten Westerholm gjorde ett gott val.

Tio-i-topplistan från Raseborg blev på grund av ett mänskligt misstag felaktig i tisdagens tidning. En korrigerad version finns både på webben och i torsdagens papperstidning.

Marina Holmberg chefredaktör, VN