Varför inte en arkitekttävling?

Det låter ju trevligt och rejält att stiftelsen Fokus haft hela sju(!) offerter för markbyggnadsarbetena – men varför vidtalades bara en arkitektbyrå?

En projektchef ska anställas för nya kulturhuset Fokus i Karis (VN 27.10), med bland annat "marknadsföring och kommunikation" som uppgift. Litet ironiskt, då man inte tog den chans till bred positiv uppmärksamhet i ett tidigare skede av projektet som en allmän arkitekttävling för byggnaden skulle ha inneburit.

I HS Viikko (35/2020) betonar Åboarkitekten Pekka Vapaavuori betydelsen av allmänna, öppna arkitekttävlingar för byggnadskonstens utveckling, och för att hitta innovationer och nya talanger. Tävlingar har enligt honom varit språngbräde för så gott som alla sedermera internationellt berömda finländska arkitekter, inklusive filmaktuella Alvar Aalto.

Själv blev Vapaavuori via en arkitekttävling som ännu ung i branschen 1994 bland cirka 240 tävlande vald att göra ritningarna till Kumu-konstmuseet i Tallinn med sitt intressanta läge i Kadriorgparken. Mer nyligen har han ritat paviljongerna vid funikularen uppför Kakolabacken i Åbo.

Enligt Vapaavuori borde staten och kommunerna inte avstå från allmänna tävlingar då man gör upp planer för offentliga byggnader. En tävling medför gratis berömmelse för kommunen och följs med hela vägen i internationell press, säger han i HS-intervjun. Motsvarande påpekades också på tal om just nya Fokus tidigare i en insändare i Etelä-Uusimaa.

Det låter ju trevligt och rejält att stiftelsen Fokus haft hela sju(!) offerter för markbyggnadsarbetena – men varför vidtalades bara en arkitektbyrå? Även om det här tåget så att säga redan har fått gå kunde det ännu vara av ett allmänt intresse att veta på vilka grunder man avstod från en tävling och valde just den arkitektbyrå som valdes.

Martin Westman, Karis

Mer läsning