Varför ingen förskola i Sandbo?

Det känns direkt respektlöst att inte ge oss vårdnadshavare tillräckligt beslutsunderlag i frågor som är avgörande för hela familjens vardag i kanske flera år framöver.

Ansökan till Raseborgs förskolor är i full gång. Sedan förslaget om ett koncentrerat förskolenät lades på is har vi varit inställda på att i första hand låta vårt äldsta barn delta i förskoleundervisn...