Varför gör inte Raseborg Nya naturum till dess gröna flaggskepp?

Vi har fortfarande i Ekenäs ett outnyttjat, lättillgängligt, inkört, populärt och inbjudande natur- och miljöpedagogiskt center!

Håller Ekenäs naturum på att bli en winebar? Det är väl en galen, men inte alls omöjlig framtid för den gamla naturumfastigheten. Men hur kunde naturum gå ett sådant öde tillmötes?

Naturum, som i huvudsak drivits av Forststyrelsens, har sedan starten 1995 funnits i samma fastighet i Ekenäs hamn. I naturums nuvarande utställning (invigd 2012) presenteras olika fenomen som påverkar skärgården, till exempel övergödning, klimatförändring och miljögifter. Målet med utställningen är att väcka intresse för miljöfrågor och få besökaren att fundera över sin egen roll i förändringen och hur var och en kan ta sitt ansvar. Naturum blev genast en välbesökt attraktion i Ekenäs (15 000-27 000 besökare årligen) och har fungerat som samlingsplats för naturintresserade personer och ett populärt vardagsrum för familjer.

Framtiden för Ekenäs naturum har varit oviss sedan 2018 då Raseborgs stads nya riktlinjer gällande att tillämpa marknadshyra för naturumfastigheten sammanföll med Forststyrelsens nya strategier att lägga serviceverksamheter ut på entreprenad. Raseborgs natur rf tog därför initiativet till utvecklingsprojektet "Nya naturum" som var administrerat av Natur och miljö rf och finansierat av Pomoväst och Svenska kulturfonden. Eftersom det i regionen i dag finns många aktörer med intresse för naturturism, friluftsliv och miljöpedagogik såg projektgruppen att samarbetet mellan de här aktörerna kunde gynnas av ett gemensamt nytt naturcenter med Ekenäs naturum som bas.

För aktörer som verkar inom miljöpedagogik, havsforskning och naturturism visade det sig att den redan existerande interaktiva utställningen med guidningar och filmförevisningarna utgör en bra bas att bygga vidare på med tillägg av till exempel aktuell digital information om vattenmiljön i vår skärgård, föredrag och naturaktiviteter i nationalparken. Projektrapporten och plan för ett nytt naturcenter i Ekenäs hittas på adressen www.naturochmiljo.fi.

Vi har alltså fortfarande i Ekenäs ett outnyttjat, lättillgängligt, inkört, populärt och inbjudande natur- och miljöpedagogiskt center! Läget i Ekenäs hamnområde kunde inte vara bättre med nära tillgång till kaféer, restauranger, matbutik och kulturaktiviteter och lämplig för information om nationalparken, allmän miljöinformation och turistinformation för Raseborg.

Raseborg har med sin mångsidiga natur god förutsättning att vara ett center i södra Finland för närområdesrekreation och hållbar naturturism. Den globala hemesterkulturtrend som både corona- och klimatkrisen fört med sig är en trend som på sikt med all sannolikhet kommer att leda till en internationell tillströmning av miljömedvetna och naturintresserade turister även till Finland. Om Raseborg är förberedd och nischar sig som en ort för naturbaserad turism har vi ett trumfkort på handen!

Hur vettlöst det än låter så är naturums framtid i skrivande stund ändå oviss fast det nu finns en bra plan och intresserade aktörer. Det är staden och ingen annan som har dess öde i sina händer, men processen att välja ny hyresgäst verkar vara kaotisk, inte följa en vanlig kommunalpolitisk beslutsprocess, och full av hemlighetsmakeri.

Några frågor till staden: Varför måste det nödvändigtvis vara en huvudhyresgäst som tar över hyreskontraktet för fastigheten? Varför gör inte staden Nya naturum till dess gröna flaggskepp och driver det i kommunal regi med en entreprenör som tar ansvaret för servicen? Ett färdigt naturcenter är ju serverat på en bricka. En sådan modell kunde integreras i stadens arbete med FN:s Globala mål för hållbar utveckling, som Raseborg liksom alla städer i Finland har åtagit sig. Ett givande samarbete kunde då enklare utvecklas mellan privata aktörer, tredje sektorn och med bildningssektorn, småbarnspedagogiken, och turist- och kultursektorerna. Samma principmodell som i till exempel biblioteket, gamla Sjukisfastigheten och simhallen kunde då tillämpas där både entreprenörer och ideella aktörer utnyttjar lokalerna, men på något olika villkor.

Ylva Rancken-Lutz, tidigare projektledare för Nya naturum