Vårfirande, politisk protest och borgerlig fest – vårsångstraditionen har många betydelselager

Bild: Ksf-arkiv

Körsång på första maj har långa anor. Traditionen har burits upp av manskörerna, som i år firar jubileumsår för manskörssång i Finland.

För 200 år sedan, 1819, grundade Johan Josef Pippingsköld Finlands första manskör i Åbo. Det var en studentkör som till en början var en dubbelkvartett (alltså åtta sångare, två i varje stämma). Idén...