Vårens siffror säger bara en del

Axxell fyller sina årsverken, trots att alla utbildningar inte lockar fullt antal sökande. Förklaringen är att nya studerande tas in genom hela året och att många av skolans studerande är vuxna.

I vårens nationella gemensamma ansökan till skolor på andra stadiet kunde de blivande studerandena söka till åtta av de utbildningar för grundexamen som Axxell erbjuder i Karis.Två av utbildningarna,...