Våren 2021 är avgörande för skolorna i Hangöby

Läsåren 2021–2022 och 2022–2023 ska Hangonkylän koulu ha sin undervinsing i Hangöby skola. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Två skolor under samma tak och språkduschtandem för dagisbarnen. Stadsstyrelsen i Hangö godkände de förslag bildningsnämnden lade fram.

Stadsstyrelsen i Hangö har godkänt bildningsnämndens förslag om hur verksamheten i Hangonkylän koulu och Hangöby skola ska se ut de kommande läsåren.

Läsåren 2021–2022 och 2022–2023 ska både Hangonkylän koulu och Hangöby skola ha all sin undervisning i Hangöby skola. Båda skolorna kan däremot använda både gymnastiksalen och matsalen i Hangonkylän koulu.

Våren 2021 avgörs det hur många årskurser och klasser respektive skola får. Oberoende antalet elever ska båda skolorna åtminstone ha årskurserna ett och två.

Inom småbarnspedagogiken sker också vissa ändringar. Under läsåret 2021–2022 ska förskolorna stegvis börja använda konceptet språkduschtandem i undervisningen. Också småbarnspedagogiken flyttar in i Hangonkylän koulu för att undvika extra hyreskostnader. Det är också orsaken till att småbarnspedagogiken flyttar ut från Halmstadsgården, och bildningskansliet börjar leta efter andra lokaler under 2021.

Stadsstyrelsen hade sitt möte måndagen den 19 oktober. Ärendet ska inte vidare till fullmäktige.

Läs också: Skolorna i Hangöby får tilläggstid