Vårdhemmet Sigrid fick anmärkning för slarv med mediciner

Vårdhemmet Sigrid i Sjundeå prickas av Regionförvaltningsverket för felaktig hantering av läkemedel och för lite personal. Klienterna har inte alltid fått de mediciner de ska ha och ansvaret för läkemedlen har varit diffust.

Vid två kontrollbesök i slutet av januari och i början av februari noterade regionförvaltningsverkets representanter brister i läkemedelshanteringen i vårdhemmet Sigrid. Hemmet drivs av Esperi Care. V...