Vårdhem går före vattentryck

Förnyandet av vattenledningslinjen till Lappers skjuts fram till nästa år. Orsaken är att de pengar som var reserverade för arbetet i år behövdes för att bygga vattenledningar till det nya vårdhem som företaget Esperi bygger i Sjundeå.

40 000 euro var reserverade för förnyandet av Lappers vattenledning. Vattenledningarna till vårdhemmet blev ungefär lika dyra att lägga. Förnyandet av vattenledningen till Lappers beror på att användare har rapporterat problem med trycket då många använder vatten samtidigt. Röret till Lappers är så tunt att det inte går att öka trycket i det existerande röret.

Mer läsning