Vården reformeras nu för högtryck

Hangös grundtrygghetsdirektör, Karisbon Elisabeth Kajander, är tjänstledig för att arbeta som projektchef med att förbereda social- och hälsovårdsreformen i Västnyland. Bild: Lina Enlund

Det har snackats om och arbetats för en social- och hälsovårdsreform länge. 2023 kan den bli av. På det så kallade C10-området dit Västnyland hör berörs cirka 460 000 invånare. 6 000 årsverken inom vården berörs också – de ska flyttas över till det nya välfärdsområdet. Karisbon Elisabeth Kajander har en nyckelroll i reformarbetet.

Hangös grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander är sedan den första december tjänstledig för att arbeta som projektchef med att förbereda social- och hälsovårdsreformen i Västnyland. Om allt går plan...