Vården i hetluften

Bild: Lina Enlund

Både nationellt och lokalt är många viktiga frågor inom vården aktuella. En stor utmaning blir att hitta tillräckligt många nya vårdare.

Flera vårdare inom äldreomsorgen var ett av de stora vallöftena. Nu har en arbetsgrupp vid Social- och hälsovårdsministeriet kommit med ett förslag om att vårdarkvoterna ska höjas så att det finns sju...