Värdefulla takjobb får inledas i Karis

Taket på Seminarieskolans gymnastiksal ska färdigställas i år. Bild: Johanna Lemström

Stadsstyrelsen beslöt på sitt möte förra veckan att förnyandet av yttertaket och takkonstruktionerna på Karjaan yhteyskoulu ja lukio gymnastiksal får påbörjas.

I fastighetsenhetens investerings- och driftbudget för i år finns ett anslag på 300 000 euro för förnyandet av yttertak och takkonstruktioner på Karjaan yhteyskoulu ja lukio gymnastiksal. Det har visat sig att det befintliga undertaket är felbyggt vilket har orsakat fuktskador på takkonstruktionerna. Stadsstyrelsen har beslutat att arbetet får påbörjas.

Också arbetet med att förstärka Karis idrottshalls takkonstruktioner får påbörjas. De här arbetena har ett anslag på 200 000 euro i investerings- och driftbudgeten. Utöver att takkonstruktionerna ska förstärkas behövs mer takisolering – den är inte tillräckligt tjock.

Arbeten som överstiger än 200 000 euro kräver stadsstyrelsens godkännande för att få påbörjas.

Också grönt ljus

Andra objekt i arbetsprogrammet för år 2020 är bland annat färdigställandet av takreparationen vid Seminarieskolans gymnastiksal.

Villa Anemone i Karis ska få ett skyddstak vid ingången, ungdomsgården Villa Haga i Karis ska anslutas till fjärrvärmesystemet. Planering av ett värmesystem i den gamla radiostugan i Ekenäs ska utföras under 2020 och ytterligare fortsätter arbetet med Ekenäsgårdens fasader.

De här projekten har tekniska nämnden redan anvisat anslag för.