Värdefull skogshelhet

Man får hoppas att områdets forstliga värde vägdes in i den stadsplaneprocess som öppnade för en exploatering av tomten.

I VN (18.8) refereras vad som är på gång på tomten mellan Lidl och Centro vid Genvägen i Ekenäs. Då jag besökte platsen samma dag var det enda som återstod av den tidigare resliga skogen några staplar med bastanta trädstammar i vågrätt läge. Det var till stor del frågan om drygt hundra år gamla barr- och lövträd.

Den tomt som nu kalhuggits är en del av området mellan Genvägen, Trollbergsvägen och järnvägen. Tidigare talades det om järnvägsnischerna då man avsåg bland annat det nu aktuella området. De omtalas till exempel i den lokalhistoriska serien Ekenäs stad och bygd från 1930-talet. Rent forstligt är (var) det frågan om en värdefull helhet eftersom där hade planterats ett stort antal trädslag, enligt uppgift över tjugo olika trädarter. Bland de träd som nu fick skatta åt förgängelsen torde ha funnits fina exemplar av åtminstone olika lärkträd, ek, samt tall och gran av mera exotiskt ursprung. De hade planterats av forstmästaren och trädentusiasten Hjalmar Carpelan som var verksam i Ekenäs under början av 1900-talet.

Man får hoppas att områdets forstliga värde vägdes in i den stadsplaneprocess som öppnade för en exploatering av tomten. Det minsta man kan förvänta sig är att områdets trädbestånd karterades innan man drog i gång motorsågarna. Och kanske salig Carpelan roterar lite mindre i sin grav om virket av hans träd används till något mera bestående än energiproduktion.

Magnus Cederlöf Ekenäs, Esbo

Mer läsning