Värdefull skogshelhet

Man får hoppas att områdets forstliga värde vägdes in i den stadsplaneprocess som öppnade för en exploatering av tomten.