Vårddistrikt: Läkemedel mot blodkoagulering hjälper vid covid-19

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har använt lågmolekylärt heparin i vården av coronaviruspatienter sedan april i fjol. Bild: SPT

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har själva använt heparin i vården av coronasmitta. "Undersökningen bekräftar att vår behandlingslinje har varit rätt", uppger distriktet.

En nyligen publicerad studie i tidskriften Lancet visar att läkemedel som minskar blodkoagulation även minskar risken för sjukhusvistelse och dödsfall hos coronaviruspatienter, uppger Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS).

– Enligt en amerikansk undersökning var risken att hamna på sjukhus 43 procent lägre hos coronaviruspatienter som hade en pågående antikoagulationsbehandling när smittan konstaterades. Hos de coronaviruspatienter som inte fick antikoagulationsbehandling på sjukhus eller inte fortsatte med antikoagulation inom hemvården ökade risken för dödsfall, säger avdelningsöverläkare, professor Riitta Lassila i ett pressmeddelande.

Inom HUS område har lågmolekylärt heparin använts i vården av coronaviruspatienter sedan april i fjol. Heparin användes först i behandlingen av patienter som vårdades på avdelning.

Bruket utvidgades vid årsskiftet 2020–21, då även en del patienter i hemvård behandlades med heparin. Inom hemvården har heparinbehandling getts till gravida, personer över 60 år och personer över 40 år som har allmänna symtom och som huvudsakligen är sängliggande samt till personer som har andra riskfaktorer för blodpropp.

– Undersökningen som publicerades i Lancet bekräftar vår uppfattning om att vår behandlingslinje har varit rätt. Vi håller också på att göra en egen utredning om ämnet, men tyvärr har vi inte kunnat göra en för registret gränsöverskridande undersökning, eftersom vi fortfarande väntar på myndighetstillstånd för projektet, säger tf chefsöverläkare Jari Petäjä.