Vårddirektör efterlyser solidaritet: "Mardrömscenariot att svenska servicen försvinner"

Kårkulla samkommun har sammanlagt 43 serviceenheter runtom i Svenskfinland. Bild: Kristoffer Åberg

Framtiden för de svenskspråkiga tjänsterna för personer med funktionsvariationer kan vara hotad om kommunerna bestämmer sig för att ta över Kårkullas tjänster.

I början av juni meddelade Jakobstad att man utrett möjligheterna att ta över en del av samkommunen Kårkullas tjänster. Tjänsterna gäller boende för personer med intellektuella funktionsvariationer.Kå...