Vårdarnas nödrop måste tas på allvar

Bild: Mostphotos

Bristen på vårdpersonal är ett nationellt problem. Social- och hälsovårdsministeriet har inlett ett program för att få bukt med personalbristen.

I somras kom det fram i offentligheten om brist på personal inom vård i hemmet i Raseborg. Staden hade en rekryteringskampanj där man vände sig speciellt till unga personer. Man lockade också både til...