Vård i hemmet omorganiseras

Bild: Leif Weckström

Hemvården i Raseborg ska omorganiseras. I dag består den av fyra enheter, framöver blir de fem. Några befattningar ändras också. Det beslöt grundtrygghetsnämnden i torsdags.

I nuläget är hemvården indelad i fyra enheter – Ekenäs vård i hemmet, Karis vård i hemmet inklusive dagverksamheten i Karis, Pojo vård i hemmet, samt den nya enheten Tenala–Bromarv vård i hemmet. Enheterna fungerar i huvudsak inom de gamla kommungränserna.

Varje enhet har en egen ansvarig sjukskötare som fungerar som enhetens chef. Vård i hemmet har också en enhetschef vars uppgift är att fungera som ansvarig för utvecklandet och förenhetligandet av verksamhetens innehåll i hela Raseborg samt fungera som chef för de ansvariga sjukskötarna.

För att stöda utvecklingen mot en enhetlig hemvårdsverksamhet i hela staden och för att klarlägga chefernas ställning har grundtrygghetsnämnden beslutat ändra på både verksamhetsenheter och befattningar.

Ekenäs vård i hemmet är en stor och tungrodd enhet med hög sjukfrånvaro och stor vikarieanvändning.

– Därför delas nu Ekenäsenheten i två enheter, säger grundtrygghetsnämndens ordförande Karl von Smitten.

De nya enheterna blir Ekenäs östra och Ekenäs västra hemvårdsområde. Bägge områdena blir i storleksklass med de övriga i staden.

Tre närvårdare anställs

Grundtrygghetsnämnden som möttes i torsdags beslöt också att ändra en befattning som hemhjälp i vård i hemmet i Pojo till en närvårdarbefattning. Två befattningar som vårdbiträde inom vård i hemmet i Karis ändras också till närvårdare.

Orsaken är att allt fler äldre personer med högt vårdbehov vårdas i sina hem och erhåller tjänster av hemvården och dagverksamheten. Personalstrukturen på dessa enheter måste motsvara de krav som arbetet ställer, anser nämnden.

Befattningarna ändras från den 1 juni. Närvårdartjänsterna ska ledigförklaras, säger von Smitten.

Mer läsning