Vård i framtiden, vård i Raseborg

Vi behöver även framöver människor som tar hand om andra människor.

Alla står vi en dag inför en situation där vi är i behov av vård och omsorg. Då måste vi kunna lita på att vi får god vård i tid och inom rimligt avstånd. Vi ska kunna lita på att kvaliteten på vården...