"Var och en ska få välja slamtransport själv"

Bild: VN-arkiv/Nina Ahtola

Raseborgs stadsstyrelse är av samma åsikt som miljö- och byggnadsnämnden – varje fastighetsägare ska själv få välja vem man anlitar för transport av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar.

Stadsstyrelsen omfattade den åsikten efter omröstning som slutade 3–8. Man röstade därmed ner utlåtandeförslaget som fick ut på att stadsstyrelsens åsikt skulle vara att man bör gå in för kommunalt ordnad transport av avloppsslam.

För ett utlåtande för kommunalt ordnade slamtransporter röstade Camilla Grundström, Kati Sointukangas och Harry Yltävä. För att var och en själv ska få beställa slamtransporter röstade Bella Alén, Filip Björklöf, Jan-Mikael Ekholm, Kimmo Koivunen, Linnea Henriksson, Mats Lagerstam, Anita Westerholm och Anders Walls.

Utlåtandet med styrelsens åsikt går nu till Nylands avfallsnämnd som i maj ska behandla hur slamtransporter ska ordnas.