Var försiktig med vita gryn i Täktom!

Personer som rör sig på stränderna i närheten av Ryssholmen i Täktom uppmanas vara uppmärksamma. Vita, till utseendet grynostliknande gryn, har den senaste tiden flutit i land på Ryssholmen i Täktom