Var finns kompetensen i skolfrågan?

"Snappertunas arbetsgrupps utredningar visar klart att ingen ekonomisk besparing sker genom en stängning av skolan."