Vanvården inom äldreomsorgen kan förebåda något ännu värre

Riksdagsledamöterna står nu inför ett avgörande som kommer att ha en enorm och genomgripande inverkan på vårt nordiska välfärdssamhälle.

De missförhållanden och den vanvård som nu ådagalagts är en följd av det misslyckade och kaotiska lagstiftningsarbete som regeringen Sipilä står för. Ingen hade kunnat tro att Centerpartiet och Samlin...