Vandringsstigen kom på villovägar

Ulligt. Ett helt fält av gräs- eller kärrull sprider ut sig i Storskogen. Bild: Mira Strandberg

Den vandringsled som frivilliga i Ingå röjt och märkt ut i terrängen ser inte ut att gå att använda på minst ett år. Den korsar Balticconnector-bygget på två ställen.

Det var så gott som klart, projektet att röja vandringsleden mellan Gripans och Grönkulla. Frivilliga krafter har röjt stigen som länge använts av hundägare och friluftsmänniskor i Ingå, och den har fått blåa märkningar som gör den lätt att hitta. Kartor är ritade och de skyltar som ska monteras vid startpunkterna har beställts.

Det är bara ett aber: Startpunkten ett stenkast öster om Oljehamnsvägen ligger precis på Balticconnectors byggområde. På två ställen korsar den tilltänkta nya vandringsleden bygget som pågår för fullt.

– Ja, det är för jäkligt. Jag fick veta det för en vecka sedan, säger Lars Lindholm (SFP), som är den fullmäktigeledamot i Ingå som lämnade in en motion om att göra stigen i Storskogen till en officiell vandringsled.

Invigning med förhinder

Motionen lämnade han in redan i mars 2016 men sedan tog det länge innan någonting hände.

– Det tog över ett år innan kommunen gjorde något, och det var efter otaliga påtryckningar. Det var tolv markägare som måste höras för projektet. Jag tog själv kontakt med några för att få något att hända, säger Lindholm.

När markägarna väl gett sitt samtycke tog frivilliga vid och röjde stigen, som delvis går över områden som varit kalhyggen. Kommunen har beställt skyltar med kartor över området och de tilltänkta startpunkterna på den cirka fyra kilometer långa leden. Men nu måste den officiella invigningen vänta.

– Tyvärr är det så. Men sen när bygget är klart finns det inget som hindrar att man rör sig där, säger Lindholm.

Tar över ett år

På företaget Louhintahiekka, som är huvudentreprenör för gasledningsprojektet i Ingå, säger projektchef Jyrki Vainionpää att det inte går att uppskatta hur snabbt projektet är klart på det område som korsar stigen.

– Schaktningsarbetena går nog över vintern åtminstone. Hela sträckningen ska vara klart hösten 2019, säger han.

Hur kunde det gå så att kommunen inte visste om överlappningen, Ilkka Rissanen?

– Det är två så åtskiljda projekt och vi har aldrig lagt två kartor över varandra. De hör dessutom till olika avdelningar, säger Rissanen, som fungerar som tf teknisk chef i Ingå.

Att inte markägarna heller uppmärksammat kommunen på att projekten går i kors kan ha att göra med tidtabellen. Markägarna tillfrågades om vandringsleden innan gasledningsbygget kom in i bilden.

Vad ska ni göra nu med leden?

– Vi väntar med skyltarna tills arbetet är färdigt. Man kan inte leda folk dit medan bygget pågår, säger Rissanen.

– Det är synd, det är ett fint område och där finns vad som helst. Till exempel orkidén Jungfru Marie nycklar blommar där hur mycket som helst, säger han.

Mångsidig natur

Och visst är det en fin rutt att gå – det som inte är en stor byggarbetsplats just nu. I den orörda skogen fladdrar fjärilar och insekter, och på avstånd ser jag en hjort stanna upp och betrakta mig då jag vandrar fram i sällskap av Ingås informatör Benjamin Lundin.

– Det är stor efterfrågan på vandringsleder i Ingå, folk frågar ofta efter sådana. Den här stigen har använts av ortsbor men är du turist så känner du inte till den, säger han.

Efter en äventyrlig start, där vi portades av Balticconnectors byggare invid Oljehamnsvägen, startar vi i stället vid Gripans och vandrar genom en blandskog där solvarma barr på stigen sprider den typiska doften av sommarskog. Under vår vandring ser vi ett jättestort flyttblock, ett helt hav av ullig gräsull och många vackra torkade träd. Den mångsidiga naturen går bra att njuta av på andra ställen än just vid gasledningen. Hela rutten får man återkomma till när ledningen är klar.

Mer läsning