Vandringsled blir verklighet i Ingå

Bild: Ksf Media - Arkiv Bild: Ksf Media - Arkiv

Ingå kommun får en ny vandringsled på området mellan Gripans och Grönkulla.

I mars 2016 lämnades en motion undertecknad av 24 ledamöter in till fullmäktige.

I motionen uppmanades Ingå kommun att ta kontakt med markägarna och reda ut om de godkänner en vandringsled vid området.

Tekniska verket har kontaktat markägarna, som alla ställde sig positivt till ärendet.

Nu har motionen därmed blivit verklighet och vandringsleden blir av.

– På kartan finns redan en stig där som också används så det är inga större arbeten som behöver genomföras, säger fullmäktigeordförande Robert Lemström.

Frivilliga har erbjudit sig att röja bort spill som avverkningsarbetet skapar.

Kommunen ska nu märka ut leden i terrängen.

Mer läsning