Vändningarna kring Hagahemmet något av en synvilla

Hagahemmet döms ut både lokalt och regionalt. Nu ser det ut som att verksamheten flyttas till Gammelboda. Bild: arkiv/Lina Enlund

Nämnden föredrog en permanent lösning i centrum. Men styrelsen beslutade flytta Hagahemmets verksamhet till Gammelboda. Det låter paradoxalt. Men är det?

Efter att tidigare ha flaggat för Esperis nya lokaler i Gammelboda meddelade social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg förra veckan stadsstyrelsen att man föredrar en permanent lösning i centrum av Ekenäs i och med att Hagahemmet inte längre håller måttet som äldreboende.

Därför verkade det något märkligt att styrelsen ändå valde att gå vidare med Gammelbodaalternativet i måndags.

Tillfällig lösning

Men styrelsens ordförande Anders Walls (SFP) anser inte att det är fråga om någon helomvändning.

– Nämnden var tydlig med att Hagahemmet inte lämpar sig som äldreboende. Men man tog inte ställning till Gammelboda. Man talar i och för sig om en egen lösning i centrum på sikt. Jag har pratat med nämndens ordförande och en del medlemmar. De är i princip inte emot en tillfällig lösning i Gammelboda.

Så detta betraktas som en tillfällig lösning?

– Det är ett tidsbundet hyresavtal. Det ligger en viss problematik i att gå framåt med egna projekt eftersom social- och hälsovårdsreformen begränsar möjligheten att investera och renovera.

Enligt Walls är ändå tanken att på sikt verka i egna lokaler.

– Det är stadens allmänna strategi men det har också visat sig vara det bästa alternativet i längden.

Bara ett hyresavtal

De senaste veckorna har det stormat kring bolaget Esperi som nu ser ut att bli stadens hyresvärd. Lördagen den 26 januari medgav bolagets vd Marja Aarnio-Isohanni att vårdhemmet Ulrika i Kristinestad var underbemannat och att man inte har tagit personalens oro på allvar. I tisdags meddelade Aarnio-Isohanni att hon avgår.

Walls säger att dessa omständigheter var föremål för diskussion under styrelsens möte.

– Vi var glada att vården fortsättningsvis kommer att vara i vår egen regi och att det är fråga om ett hyresavtal som i princip kunde ha slutits med vem som helst. Den avgörande faktorn var ändå att både klienter och personal får det bättre i moderna lokaler.

En månad minst

Enligt stadsstyrelsens beslut om verksamhetsutrymmen i Gammelboda bör hyresavtalet med Esperi gälla till och med den 31 december 2023 med en option på två år.

Walls tror att det kommer att dröja en tid innan det slutliga avtalet skrivs under. Det lär ta minst en månad innan en flytt är aktuell.

– Vi vill försäkra oss om att byggnaderna i Gammelboda är inflyttningsklara. Eventuellt kommer avtalet att finslipas ännu.

Hagahemmets framtid som byggnad har inte diskuterats i detalj i styrelsen.

– Antagligen flyttas objektet till avyttrings- eller utvecklingsportföljen. Vi får bedöma vad det bästa alternativet är.

Det finns ingen egen verksamhet som är i behov av lokaler?

– Det vet jag inte. Men i regel är det tvärtom: Vi har på tok för mycket tomma lokaler att förvalta.

Semantik

Enligt Karl von Smitten (SFP) har man dragit för långtgående slutsatser av social- och hälsovårdsnämndens beslut i offentligheten.

– Ingen i nämnden tyckte att vi inte skulle flytta till Gammelboda, säger von Smitten.

Som social- och hälsovårdsnämndens ordförande avlägger han den sista rösten och han var också den enda som (av princip) röstade med beredningen i omröstningen som slutade 9-1.

Han säger att formuleringen (se faktaruta!) gör så att nämnden har ryggen fri om problem uppstår.

– Politik är fascinerande, konstaterar han.

En tidsfråga

Enligt von Smitten har det kommit signaler från landskapshåll att Hagahemmet är otidsenligt och omodernt. Detta innebär att det skulle vara en tidsfråga innan landskapet underkände Hagahemmet som vårdinrättning.

– Om vi inte har bra lokaler i Ekenäs finns det en risk för att klienterna flyttas på landskapets bevåg. Denna ganska hemska tanke tog skruv i nämnden.

Lämpar sig inte

Staden vill gå in för modellen med så kallat resurserat serviceboende. För att en klient ska beviljas resurserat serviceboende krävs ett godkännande från kommunen som betalar största delen av vårdkostnaderna. Hur mycket klienten betalar själv är inkomst- och kommunrelaterat. Att det är ett attraktivt alternativ för kommunerna beror delvis på att FPA betalar en del av kostnaderna.

Men Hagahemmet godkänns inte för resurserat serviceboende.

– Esperis lokaler i Gammelboda är byggda för ändamålet. De stora firmorna bygger enligt beprövade modeller. Det är synd att det inte är i centrum men det finns inga andra alternativ.

von Smittens uppfattning är att Hagahemmets anställda är mycket nöjda med vad de sett i Gammelboda.

– Det är viktigt. Då är arbetsandan också bra.

Han påpekar att vården är stadens egen.

– Vi har ingenting med Esperis serviceproduktion att göra.

von Smitten tycker att debatten om de stora vårdbolagen är lite onyanserad.

– Det hemska med upphandling är att priset alltid avgör. Kvaliteten som skrivs in i anbudet är bara imaginär. Och om man inte väljer det billigaste alternativet hamnar man ofta i förvaltningsdomstolen.

Den 13 december i fjol föreslog Social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg att stadsstyrelsen beslutar att verksamheten i Hagahemmet i Ekenäs överflyttas till företaget Esperis nybyggda byggnader i Gammelboda och att ett hyresavtal med Esperi förhandlas fram.

Två veckor senare valde stadsstyrelsen att remittera ärendet till nämnden. Efter nya utredningar blev nämndens beslut på mötet den 24 januari att man "meddelar stadsstyrelsen att utrymmena i Hagahemmet inte längre lämpar sig för fortsatt verksamhet (resurserat serviceboende). Nämnden föredrar en permanent lösning i centrum av Ekenäs". Beslutet togs efter omröstning.

Den 28 januari beslutade styrelsen ändå enhälligt att hyra Esperis lokaler i Gammelboda.