Vänd inställningen bland personalen

Den åldrande befolkningen behöver också ett sjukhus på nära håll, för transporter långt härifrån kan vara ödesdigra.

Jag är absolut en av alla dem som vill (kräver) att Raseborg sjukhus fortsätter sin verksamhet som nu!

Det verkar som att man på visst håll lyfter fram negativa saker (HNS?), men inte ens försöker se något positivt i att bevara sjukhuset här i vår region.

Alla vi som har varit tvungna att uppsöka sjukhuset utanför klockan 8-18 och under veckoslut har absolut säkert stött på fenomenet att inte alla läkare pratar svenska. Men med ett samarbete bland den kunniga personalen har man ändå fått sitt ärende omskött.

Med dessa fakta i bakfickan tycker jag att det svenska språket lyfts litet oskäligt högt, som kanske till och med den viktigaste orsaken till varför sjukhuset måste fortsätta som hittills. Vi måste vara realistiska och kanske ge efter en aning på den punkten? Vårdens tillgänglighet är det viktigaste!

Jag skulle vilja se i olika "arbetsgruppers" representanter från bland annat räddningsverket (hur olika transporter till exempelvis Lojo och Helsingfors skulle inverka på deras verksamhet och hur mycket kostnaderna skulle stiga), från Nylands Brigad (hur mycket sjukhuset betyder för dess existens), polisväsendet (hur det skulle inverka på verksamheten, då man på grund av vissa klienter behöver denna service 24/7).

Hur kan en möjlig stängning inverka på stuggästernas trivsel och trygghet? Vi måste komma ihåg att från Hangö till Ingå stiger "invånarantalet" betydligt under en stor del av året.

Den åldrande befolkningen behöver också ett sjukhus på nära håll, för transporter långt härifrån kan vara ödesdigra.

Också den växande godstrafiken, både på väg och räls, ökar hela tiden och då kan man befara växande olycksrisker.

Nu borde vi alla göra vårt bästa för att vända den förekommande negativa inställningen bland många läkare och övrig vårdpersonal så att det i stället skulle vara kö för att få en arbetsbefattning här!

Mats Lagerstam, stadsfullmäktigeledamot, första vice ordförande i stadsstyrelsen, ordförande för Ekenäs socialdemokrater

Mer läsning