Valvira synar dödsfall i Hangö

Bild: Mostphotos

Utredningen av fallet med den dementa äldre kvinnan som kan ha avlidit av undernäring i Hangö tas över av Valvira. I går gav Regionförvaltningsverket över handlingarna till följande myndighet.

Det uppmärksammade fallet, där en äldre kvinna kan ha avlidit av undernäring som följd av brister inom hemvården i Hangö, går nu vidare.

Det meddelar Marja-Leena Stenroos, ledande överinspektör för socialvården vid Regionalförvaltningsverket i Södra Finland per mejl 21 december.

Stenroos ansvarar för basservicen, rättskyddet och tillstånden vid myndigheten. Eftersom utredningen inte längre ligger hos Regionförvaltningsverket, kan hon inte kommentera fallet, utan hänvisar till tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira.

I ett tidigare mejl skrev hon att fallet troligen kommer att leda till åtgärder, men att hon inte visste vilken instans som utfärdar dem.

Kan ta upp till ett år

När tidningen kontaktar Hangös grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander, har hon inte hört att fallet går vidare.

– Jag kan inte kommentera situationen desto mer, eftersom jag inte sett handlingarna eller motiveringarna till varför det går vidare. Däremot har staden under hela processen varit i kontakt med bägge myndigheterna.

Kajander säger att det inte är ovanligt att Regionförvaltningsverket ger fall som detta vidare.

– I det här fallet när det inte enbart handlar om eventuella brister i systemet, utan det är kopplat till ett dödsfall, som dessutom fått stor synlighet i media, brukar Valvira komma in i bilden.

Hon kan inte säga hur länge det tar innan myndigheten kommer med sitt utlåtande.

– Det beror på om det räcker med de handlingar som staden lämnat in, eller om de vill intervjua personalen. Men min erfarenhet är att det tar sin tid; det kan ta up till ett år. Men det är också i stadens intresse att det utreds ordentligt.

Anmärkning, övervakning eller i värsta fall avstängning

Sari Mehtälä, som är överinspektör inom social- och hälsovårdsfrågor på Valvira, säger att fallet är så färskt, att man nu står i beråd att utse en handläggare. Hon bekräftar att utredningen kan räcka länge:

– Hur länge en utredning tar, beror helt på fallet och omständigheterna kring det.

Ibland får myndigheten kalla in experthjälp från olika områden, vilket kan förlänga processen.

Följderna blir vanligen att man ger direktiv för hur verksamheten skall styras, eventuellt kan en utmärkning utfärdas. Också möjligheten att utvärdera yrkesutövarna finns.

Det är inte kutym att kommunerna får några regelrätta straff eller böter, däremot kan till exempel an anställd just på professionella grunder tilldelas en anmärkning i registren eller i värsta fall stängas av.

– Överlag kan man nog säga att det är viktigt för kommuner att det inte följder några anmärkningar, eftersom de flesta är måna om att göra rätt, säger Mehtälä.