Valvira kritiserar Raseborg för äldrevård

Bild: Mostphotos

Äldrevården i Raseborg kritiseras för ett fall på Mariahemmet i Pojo. Det är Valvira som kritiserar vården som en kvinna erhöll månaderna innan hon dog. Yle Västnyland var först med nyheten.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valviras experter, två specialistläkare, har funnit brister i vården av Antskogsbon Arto Tuominens mamma. Valvira kritiserar vården i slutskedet av hennes liv.

– Mamma bollades mellan olika instanser i flera år. Jag har fört mammas talan i sex års tid och lämnat in fem klaganden på vården till olika instanser under de här åren. Jag har fått rätt i dem alla, säger sonen Arto Tuominen.

Fyra år på Mjölbolsta

Hans mamma led av Alzheimers sjukdom och hennes historia börjar då hon mot familjens önskan måste flytta från hemmet i Antskog och tas in på Mjölbolsta.

– Där bodde hon i ungefär fyra år och ordinerades bland annat Risperdal som tillhör gruppen antipsykotiska läkemedel, berättar sonen.

Enligt Risperdals bipacksedel får preparatet ges i maximalt sex veckor som korttidsbehandling till personer med demens orsakad av Alzheimers sjukdom i kombination med långvarig aggressivitet där patienten skadar sig själv eller andra. Tuominens mamma var inte aggressiv, säger han.

Då Mjölbolsta stängde flyttades mamman alltså till Mariahemmet i Pojo. Staden hade egentligen erbjudit en plats på villa Anemone i Karis, men sonen ville att hon skulle bo närmare hemmet.

Terminalvård via telefon

Det som Raseborg nu prickas för är den terminalvård som en så kallad fjärrläkare hos Doctagon, via telefon, fattade beslut om för Tuominens mamma utan att vare sig träffa kvinnan eller diskutera med de närmast anhöriga.

Sonen beskriver hur det som ledde fram till mammans död började en lördag i juni 2016, närmare bestämt den 11 juni.

En närvårdare på Mariahemmet såg att mammans ben var blått och ringde Doctagons jourhavande läkare. Bedömningen var, krasst sagt, att kvinnan inte behöver föras till sjukhusets jour för hon skulle sannolikt dö inom några dagar, säger sonen.

Söndagen den 12 juni hade förruttnelsen av foten ökat och infektionen började sprida sig uppåt. På måndagen kom en sjukskötare på jobb – ingen sjukskötare var i tjänst från fredag eftermiddag till måndag morgon.

I det här skedet kontaktades sonen och efter många om och men ringde sjukskötaren på Mariahemmet efter en ambulans i sonens namn.

Bara amputation kunde rädda liv

På sjukhuset gavs antibiotika intravenöst, men infektionen var för svår. För att rädda kvinnans liv bedömdes amputation vara enda alternativet. Kvinnan klarade operationen och flyttades efter någon dag till hälsocentralens bäddavdelning.

Där ville sonen att mamman skulle få stanna, men hon fick flytta tillbaka till Mariahemmet. Där började operationssåret blöda kraftigt och hon måste tillbaka sjukhuset. Blödningen kunde stoppas.

Svårt slut

Efter de här tillbuden levde kvinnan ytterligare tre månader på Mariahemmet.

Kvinnans sista tid i livet kantades av smärta och lidande, konstaterar sonen.

– Hon led också av flera centimeter djupa liggsår i ryggen under tiden på Mariahemmet. Jag undrar hur patienternas hygien sköts då man inte upptäckte såren.

Valviras experter konstaterar i utlåtandet, som avgetts i slutet av oktober, att kvinnan hade en långt framskriden Alzheimer och störningar i blodcirkulationen i benen.

Troligtvis hade hennes sjukdomsförlopp inte kunnat påverkas med annan vård, menar Valviras expert – men säger också att vården under kvinnans sista veckor i livet inte motsvarar det man i dag anser vara god vård i livets slutskede.

Regionförvaltningsverket (RFV) har tidigare listat brister på Mariahemmet. RFV ansåg att det finns klara brister med Doctagons fjärrläkarsystem. Bland annat tyckte RFV att de fysiska besöken på Mariahemmet sker för sällan då de sker en gång var tredje månad enligt fastslaget schema.

I ett utlåtande sade RFV:s överinspektörer att läkare alltid borde besöka Mariahemmet då en klients hälsa så kräver. Ett telefonsamtal mellan vårdpersonal och läkare räcker inte, menade verket.

– Jag är skräckslagen över att Raseborgs vård fungerar så här, att diagnoser ges och vårdbeslut fattas per telefon utan att läkaren ser patienten, säger Arto Tuominen.

Stadens social- och hälsovårdsdirektör Jeanette Pajunen säger att hon inte kan kommentera enskilda fall:

– Valviras utlåtande i det här patientärendet är sekretessbelagt. Redan det förhindrar mig från att kommentera.