Valet sker troligen redan i mars

Senast på måndag ska den grupp som ansvarar för rekryteringen av Ingås nya kommundirektör meddela om tidtabellen för den fortsatta processen. Sannolikt nöjer man sig med de ansökningar som nu kommit in.

Enligt kommunstyrelseordförande Henrik Wickström (SFP), som leder rekryteringsgruppen, är förlängd ansökningstid ett osannolikt alternativ.

– Vi fick så många ansökningar att det inte är troligt att vi förlänger ansökningstiden. Men det kommer att ta tid att gå igenom alla ansökningar. Vi är mycket tacksamma för att intresset för tjänsten är så stort och att så många personer med olika bakgrund har sökt.

Utöver rekryteringsgruppen kommer också fullmäktigegrupperna att diskutera direktörsvalet och ge sin syn på kandidaterna. Rekryteringsgruppen kommer att kalla lämpliga kandidater till intervju, hur många som kallas är inte fastslaget. De utvalda ska också genomgå ett lämplighetstest, som utförs av experter på rekrytering. I en aftonskola den första mars är det meningen att fullmäktigegrupperna ska få en chans att ställa frågor till de kandidater som anses vara bäst. Preliminärt siktar kommunen på att förrätta valet av ny kommundirektör den 12 mars.

Mer läsning