Våldtäkt

I Sverige har en ny lag för sexualbrott börjat gälla från den 1 juli.

Den bygger på frivillighet; varje människa ska ha den fullständiga rätten att själv bestämma över sitt sexuella umgänge. Våld eller hot eller utnyttjandet av att offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation är inte längre ett krav för att gärningen ska betraktas som våldtäkt. Redan sen tidigare är dådet könsneutralt vilket betyder att även män kan våldtas – vilket Märta Tikkanen hävdade redan 1975 i sin bok Män kan inte våldtas (den dubbelbottnade titeln till trots) – och att även kvinnor kan åtalas för det. Våldtäktsbegreppet har nu dessutom utvidgats så att det utöver samlag även innefattar annan jämförbar handling med en person som är oförmögen att lämna sitt samtycke. Och straffet har skärpts.

Den politiska enigheten kring samtyckeslagen har varit stor i metoorörelsens kölvatten. Men hur man ska kunna bevisa att det saknats samtycke återstår att lösa enligt många jurister. Om det ens går att lösa. I våldtäktsfall står ofta ord mot ord och det är svårt att veta vad som hänt eller sagts eftersom det är sällsynt med vittnen eller med teknisk bevisning om inte fysiska skador uppstått. Samtyckeslagen innebär att gärningen klassas som en våldtäkt utan ett tydligt ja. Det som är lite oroväckande är den omvända bevisbördan, att det läggs på den åtalade att bevisa att ett samtycke har funnits. Det handlar inte längre om att få ett nej utan om att få ett ja. Skulle exempelvis de två mest omtalade fallen i metoorörelsens spår få en annan utgång i en rättegång efter den 1 juli? Både Aftonbladetjournalisten och TV4-snickaren har friats från våldtäktsanklagelserna, på olika sätt. Men samtycke har inte någon av dem påstått sig ha fått.

Om jag byter mitt perspektiv visavi samtyckeslagen från juridik till socialpsykologi ser det genast annorlunda ut. Då är det bra att vi får en uppdaterad umgängeskultur som innebär att man bara har sex med någon som vill, och processen underlättas troligtvis av att det finns en lag i ryggen. Det sänds ut andra signaler än de som radieras från allas vårt internet om vår tids förgiftade maskulinitet. Jag är vanligtvis ingen moralens väktare, men att en hel generation unga får sin sexundervisning via mobilens störtflod av spermasprut och avsugningar kan skapa en felaktig bild av att samtycke alltid är något självklart. Att sex är en rättighet. Att kvinnors kroppar finns till för att utnyttjas och att allting är tillåtet. Att kvinnor njuter av våld.

Möjligen kan samtyckeslagen få en icke önskvärd effekt på det ständigt och överallt förekommande spelet mellan personer som försöker lära känna varandra. Det som vanligen är ett ömsesidigt känsligt och finstilt trevande eller ett fumlande i det okända. Som utifrån sett kan uppfattas som våld, hot eller utnyttjande av någon i en utsatt situation. När det i själva verket handlar om att utforska outsagda önskemål eller vita fläckar på den erotiska kartan. Kommer det att krävas ett tydligt ja innan man ens vet vad ett ja betyder? Ska kravet på samtycke ställas vid en smekning på kinden? En kyss? Eller ett bett i örsnibben? Hur lagstiftar man med respekt om blyga känslor, om att vara svimfärdig av åtrå, om självvald underkastelse? Om det som är att lära sig förstå de små signalerna som alltid finns där och som betyder ja eller nej för de flesta, men inte för alla, inte från början. Om just det kan nog ingen lagstiftare formulera sig entydigt och rättvist i en oomkullrunkelig lagtext.

Jon Lindström