Väl informerat är hälften vunnet

Bild: Patrik Lindström

Öppenhet är en viktig faktor för att ett projekt ska framskrida smärtfritt. Ömsesidigt förtroende är bra att ha då något skär sig.

Arbetet med att anlägga naturgasledningen Balticconnector går med fart. Snart läggs rören ner i marken och småningom också på havsbottnen.

I tisdags berättade VN att verksamheten ligger före i tidtabellen och att landrören nu placeras ut längs linjen som grävts. På vår sida av det här finländsk-estniska rörprojektet, i huvudsak i Ingå, pågår arbetet nu på flera håll samtidigt.

Linjen spränger genom åkrar, skog och skärgård, men utan att framkalla ljudlig kritik.

När grundstenen för bygget murades vid den blivande kompressorstationen i Svartbäck i juni konstaterade Henrik Wickström, som för ordet i kommunstyrelsen i Ingå, att liknande projekt brukar väcka mera debatt. Han sade att Baltic Connector, det statsägda bolaget som ansvarar för jobbet i Finland, skött den offentliga kommunikationen bra.

Bolaget har bjudit till när det gäller information och bemödat sig om att berätta hur entreprenaden framskrider steg för steg. På sin webbplats lägger företaget ut aktuell information om arbetet, komplett på svenska, finska och engelska.

Bolaget ringer och sms:ar invånarna, och tidigare i somras när det stod klart att jobbet inleds tidigare än planerat åkte projektchefen själv ut i skärgården för att tala med stugägare och andra invånare.

Det är svårt att bedöma i hur stor utsträckning företagets medvetet öppna informationsstrategi bidragit till att dämpa eventuell kritik, men det är klart att kommunikation ansikte mot ansikte och dylikt fotarbete på holmar och skär bäddar för ett ömsesidigt förtroende.

Vi vet inte heller hur Baltic Connector skulle reagera om det verkligen skar sig någonstans – sluter man sig som en mussla? – men det är klart att bolaget då i varje fall har ett stort förtroendekapital att ta till. Med sådan hårdvaluta kan det vara lättare att lösa problem om sådana uppstår.

Rudus som bedriver stenbrytning i Joddböle nära gasledningens kommande kompressorstation har placerat sig i en helt annan division när det gäller dialogen med lokalbefolkningen.

Företagets möte med invånarna i maj blev en kritikspäckad tillställning, som visade hur långt parterna står från varandra. Ett ömsesidigt förtroende var svårt att notera.

Att Rudus väljer att ha en enspråkigt finsk webbplats kan ses som en petitess i sammanhanget, men det kanske ändå berättar något om inställningen till den omgivning som bolaget verkar i.

Stenbrytning är en verksamhet som pågår år efter år, medan arbetet att anlägga ett gasrör utgör en engångsstörning. Det bidrar säkert till allmänhetens hållning till de två nämnda verksamheterna.

Men det är ändå lätt att återgå till tanken på projektanställda som tar sig ut i terrängen för att tala med folk. Det finns något ödmjukt över det hela som sannolikt motverkar potentiellt missnöje.

Därmed inte sagt att kritik ska tystas, men en del av de problem som luftas just på invånarmöten kunde säkert åtgärdas innan de växer sig till stora varbölder.

Ingå har valt att satsa på en egen informatör, vilket visar att också en mindre kommun kan lägga vikt vid dialog och information.

I kommunen har det också i många år nu rått en anda att såväl beslutsfattarna som tjänstemännen vill göra sig så tillgängliga som möjligt. Det känns modernt och borde vara självklar kutym i alla städer och kommuner.

Niclas Erlin Reporter