Väinämöinen får ligga kvar i Skogby

I sank. Wäinämöinen sjönk första gången 1998 utanför Helsingfors, bilden visar fartyget efter den första bärgningen i Helsingfors 1999. Bild: Niklas Tallqvist

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg lägger ner kampen för att få ägarna att lyfta vraket efter restaurangbåten Wäinämöinen vid Skogby hamn.

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg satte i onsdags punkt för en långkörare. Man valde att lägga ner ärendet som handlade om vraket efter restaurangbåten Wäinämöinen som legat på havsbotten utanför Skogby i snart tjugo år.

Många bärgningsförsök

Fartyget Wäinämöinen sjönk i Hagnäs i Helsingfors 1998 och skulle året därpå bogseras till Åbo. I Skogby tog färden slut då bogserbåten havererade.

Wäinämöinen blev därför kvar i Skogby och i januari 2000 sjönk båten igen. Ägaren ombads bärga vraket och de första försöken gjordes samma år, men misslyckades. Därefter har fartyget bytt ägare, flera gånger, och varje ägare har av stadens miljömyndigheter uppmanats lyfta vraket.

Otaliga försök har gjorts för att få bort vraket. Bland annat har man på senare år försökt att fylla de delar av skrovet som är kvar med luft för att kunna bärga det. Dessvärre slutade det med att däcket rämnade. Ett försök att med hjälp av pontoner och vajrar dra vraket närmare strand gjordes också – med viss framgång.

Ingen fara längre

Det mesta av vraket är i dag borta, liksom alla oljor och kemikalier. I dagsläget kan man inte ens säga att Wäinämöinen förfular landskapet längre, står det i beredningstexten till nämnden …

– Vraket utgör inte någon miljörisk, det orsakar inte någon fara eller olägenhet. Vraket är utmärkt på sjökortet och det är inte i vägen för sjötrafik, sägs det i beredningen.

Nämnden ansåg att det inte finns något mer att göra i fallet Wäinämöinen.

Vraket ägs av Christina Shipping Ab Ltd.