Vägarna kan vara hala på sina håll i landet – farliga havsvindar också en möjlighet

Östra och västra delen av Finska viken är de enda havsområden där det inte råder varningar. Bild: Mikael Piippo/SPT

Meterologiska institutet varnar för möjligtvis farliga vindar på många havsområden på lördagen.

I östra delen av Norra Östersjön, västra delen av Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Södra Bottenhavet, Norra Bottenhavet, Kvarken, Södra Bottenviken och i Norra Bottenviken varnar Metrologiska institutet för att vinden kan vara farlig.

Varningen gäller främst fritidsbåtar.

Vinden väntas blåsa mellan 11 och 13 meter per sekund i alla nämnda havsområden.

Östra och västra delen av Finska viken är de enda havsområden där det inte råder varningar.

Enligt institutet är ytvattnets temperatur 10,3 grader i Norra Östersjön, 8,2 grader i Finska viken, 8,3 grader i Bottenhavet och 5,8 grader i Bottenviken.

På fastlandet varnar institutet för att väglaget i Kolari, Muonio, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi, Savukoski, Enontekis och Enare potentiellt är farligt på grund av snöfall och snöblandat regn. Även väglagsvarningen är klassad som möjligtvis farlig.

I övriga delar av fastlandet, och på Ålands fastland, gäller inga varningar i nuläget enligt institutet.

I hela Lappland är det allmänt stabila lavinförhållanden, vilket är den lägsta graden av lavinrisk.