Vågar man bli gammal i Raseborg?

Brådskan har varit så stor att inte ens social- och hälsovårdsnämnden fått bekanta sig med utrymmena i Esperi i Gammelboda. Inte heller de anhöriga har informerats.

Ingenting brukar ske snabbt i det kommunala, utredningar, remisser och anhållan om budgetanslag brukar ta mycket lång tid. Med ett lysande undantag, Hagahemmets tömning och vidhängande flytt till Espe...