Vad är det bästa med Finland?

Skicka en hälsning till Finland som firar sitt första självständiga sekel!

Vad är det bästa med landet, vad önskar du dig av framtiden, vad kunde bli bättre?

Läsarnas hälsningar publiceras i följande del av VN:s artikelserie som under jubileumsåret behandlat olika historiska teman.

Skriv din tanke, din åsikt eller ditt önskemål i en eller två meningar och sänd meddelandet på e-postadressen niclas.erlin@vastranyland.fi.

Hälsningarna publiceras under avsändarens eget namn. Skriv gärna även din hemort. Det går bra att skicka flera personers hälsningar i samma mejl.

Mer läsning