Utvidgad läroplikt kräver starkare band mellan skola och hem – en ny situation för många yrkesskolor

Hem och skolas verksamhetsledare Micaela Romantschuk säger att föreningens nya infopaket är riktat till vårdnadshavare, men det kan även fungera som stöd för skolorna. Bild: Karin Lindroos

I och med att läroplikten utvidgats med två år behöver yrkesskolorna nya metoder för sitt arbete med hemmen. För att hjälpa såväl skolor som vårdnadshavare har föreningen Hem och skola gett ut ett nytt infopaket.

Rektorer vid yrkesskolor i Svenskfinland är eniga i sitt budskap: om det ska vara möjligt att genomföra den utvidgade läroplikten kommer ett märkbart tätare samarbete att behövas mellan hemmen och sko...