Utvecklingen runt boden i Barösund fortsätter

Två av tre. Anne Ek och Petteri Pasanen driver Barösundsboden tillsammans med Linda Hellström-Pasanen (ej på bild) sedan ett år tillbaka. Bild: Lina Enlund

Satsning Barösund fick en riktig vitamininjektion för ett år sedan då företagarna Anne Ek, Linda Hellström-Pasanen och Petteri Pasanen tog över som köpmän i Barösundsboden. De utvecklar och planerar för framtiden för fulla muggar, i gott samarbete med byarådet.

Ett år har nu gått sedan Anne Ek, Linda Hellström-Pasanen och Petteri Pasanen tog över som köpmän i Barösundsboden. I lördags firade man tilldragelsen med att bjuda kunderna på kaffe och munk.

Så, hur har det första året gått?

– Det har gått riktigt bra trots att fjolårssommaren var som den var, en utmaning för de flesta företagare, och trots att vintern kändes lång, säger Anne Ek.

Bygger om magasin

Så pass bra har verksamheten fortlöpt att man inte räds för att investera i nytt:

– Vi håller på och inreder en kafeteria i magasinsbyggnaden intill butiksbyggnaden, säger Petteri Pasanen.

Fastigheten Elisberg som magasinet står på köpte bakgrundskrafterna i Ors Skärgårdsboden av Varuboden-Osla i höstas som ett led i planerna på ett livskraftigt skärgårdsbycentrum.

I kafeterian ska man utöver kaffe och smörgås och andra kafébakverk också kunna ta sig en drink eller shoppa kläder, båtgrejer och gåvoartiklar.

– Det ska vara klart för öppning senast i början av juni, säger Petteri Pasanen.

– Fast jag skulle ju vilja öppna där redan till 1 maj, säger Anne Ek.

Den gamla kafébyggnaden – en timmerstuga av handbilade stockar som byggdes under en kurs i Barösund – har Barösunds byaråd satt till salu, berättar ordförande Erik Holmberg.

Den som köper stugan kan dock inte räkna med att flytta in i den där den står i dag, intill magasinsbyggnaden.

– Nej man måste forsla bort den härifrån. Antingen i ett stycke eller plocka isär den stock för stock, säger Erik Holmberg.

Utveckling av torget

En annan satsning redan i år är på torget invid Barösundsboden. I planerna finns försäljningsstugor där närproducerade produkter kan säljas sommartid. Allt från jordgubbar och ärter till hantverk, nämner Petteri Pasanen.

– Torgverksamheten kör i gång i mitten av juni. Vi skulle gärna se att verksamheten pågår så många dagar i veckan som möjligt, men åtminstone lördagar och tisdagar, säger han.

Annat som är på gång på området är bland annat byarådets planer på att rusta upp Gammelboden. Därtill har man höga förhoppningar på flera bryggor för båtburna gäster samt bättre belysning och en lekplats.

Starkt stöd för butiken

Att Barösundsboden alls fick en fortsättning efter att Varuboden–Osla drog sig ur var ingen självklarhet. Men butiken har engagerat, och engagerar fortfarande, många.

En som regelbundet handlar i Barösundsboden är Ingmar Granroth från Kälkö. Han tar sig till butiken med båt flera gånger i veckan.

– Jag handlar det mesta här. Det som inte finns här behöver man inte. Det skulle vara spik i så fall, det finns inte här, säger han.

Förutom matvaror kan man också inhandla sina mediciner i butiken, eftersom den fungerar som ombud för Ingå apotek. Därtill är butiken ombud för Alko.

Finns det något ni önskar ni ännu kunde erbjuda kunderna?

– Vi skulle gärna vara ombud för spelbolaget Veikkaus, det är efterfrågat. Men hittills har inte Veikkaus gått med på det, säger Anne Ek.

Emissionstid kanske förlängs

För att trygga butiken kan vem som helst teckna aktier i aktiebolaget Fastighets Ab Barösund. Erik Holmberg, som också är styrelseordförande i aktiebolaget, säger att aktieemissionen gått över förväntan.

– Vi satte gränsen till tusen aktier och för tillfället har ungefär en tredjedel av aktierna tecknats. Emissionstiden går ut den 31 maj, men avsikten är att förlänga den, säger Erik Holmberg.

Om man inte vill äga en aktie i fastighetsbolaget kan man stöda den goda saken genom en riktad donation till byarådet.

– Då köper byarådet i stället aktier för pengarna, förklarar Erik Holmberg.

Mera information om hur man kan stöda butiksverksamheten finns på hemsidan Barosund.fi.

Byråkratin maler långsamt

Paret Linda Hellström-Pasanen och Petteri Pasanen driver ytterligare ett företag på området, nämligen restaurangen Scola i den gamla skolbyggnaden.

– Vi har haft öppet på veckosluten några veckor redan och från slutet av maj har vi öppet varje dag.

Företagarna gör med andra ord en helhjärtad insats för det skärgårdsbycentrum de vill skapa.

Upplever ni här på Barösund att ni får det stöd ni behöver från kommunen?

– Jag tror nog det finns stöd, men det tar alltid sin tid att genomföra olika projekt, säger Erik Holmberg.

Han sitter i kommunfullmäktige för Svenska folkpartiet och säger att han åtminstone bland sina fullmäktigekolleger känner att utvecklingen av skärgården har ett stöd.

– Men väldigt byråkratisk är beslutsgången nog, tycker Anne Ek.

– Jo, det mesta ska nog malas igenom en massa instanser, håller Erik Holmberg med.

Mer läsning