Utveckla kustbanan

SU vill utveckla tågnätet i södra Finland genom att bygga ett ytterligare spår längs med kustbanan.

SFP:s riksdagsledamot Thomas Blomqvist tog för cirka en vecka sedan ställning för ett utvecklande av den finländska infrastrukturen. Blomqvist nämner bland annat att kustbanan ska utvecklas och Hangö-Hyvingebanan elektrifieras. Det har han även alldeles rätt i.

Vi i Svensk Ungdom (SU) prioriterar miljövänliga lösningar. Således vore det mycket välkommet att investera i tågtrafik. Kustbanan, som är en av de järnvägsförbindelser med flest passagerare dagligen, har förlorat ett flertal av sina stationer och avgångar under senare år. Detta har skett i samråd mellan Kommunikationsministeriet och VR. Motiveringen bakom det här har varit den enspåriga järnvägen.

SU vill utveckla tågnätet i södra Finland genom att bygga ett ytterligare spår längs med kustbanan. Det här skulle för det första utveckla tågförbindelserna och för det andra även hela huvudstadsregionen. SU vill också se att ett stickspår byggs från Lojo till kustbanan. Därmed skulle Lojo få en järnvägsförbindelse, vilket i sin tur skulle utveckla hela regionen. En elektrifiering av Hangö-Hyvingebanan vore mycket bra för industrin i området samt hela landet. Det bör poängteras att Hangö hamn är en betydande import- och exporthamn som är beroende av goda järnvägstransporter.

Det är alltså dags för politikerna att ta sitt förnuft till fånga och satsa på dessa järnvägsförbindelser!

Alexander Eriksson förbundsstyrelsemedlem, Svensk Ungdom

Mer läsning