"Utredningen om placeringen är bristfällig"

En järnvägsdepå planeras på gränsen mellan Esbo och Kyrkslätt invid kustbanan. Bild: Niklas Tallqvist

Det är inte bara i Esbo som planerna på en järnvägsdepå väcker motstånd. I Kyrkslätt är man på defensiven och torpederar placeringen av en depå både i Bobäck och i Getberget.

Esbo stadsstyrelse motsätter sig planerna på en järnvägsdepå i Mankby och Bobäck. I planerna har alternativet att depån placeras i Getberget i Kyrkslätt också ingått. Kyrkslätts kommunstyrelse sade ne...