Utredning: Mest problem med inomhusluften i grundskolor och gymnasier

Utredning visar att många kommuner är väl förberedda på inomhusproblem. Bild: Mikael Piippo/SPT

Kommunerna uppskattar att det förekommer betydande problem med inomhusluften i 5–18 procent av deras totala fastighetsareal. Problemen är störst i skolbyggnaderna.

Allt fler kommuner har en handlingsplan för att lösa problem med inomhusluften. Cirka 70 procent av kommunerna har utarbetat en skriftlig anvisning för hur man ska hantera problem med inomhusluften och vem som har ansvaret. Det visar en utredning som Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet och Kommunförbundet har gjort.

Enligt undersökningen upplever många kommuner att åldersstrukturen på fastigheterna är en utmaning. I kombination med renoveringar som blivit ogjorda kan det leda till inomhusproblem.

Statsrådet skriver i ett pressmeddelande att det är tre gånger vanligare att få symtom för dålig inomhusluft på arbetsplatser än i hemmet. Enligt pressmeddelandet är det vanligast att få symtom om man jobbar inom kommunsektorn.