Utredare: ÅA, Novia och Arcada borde bilda en stark svenskspråkig högskola

Utredarna anser att det behövs en gemensam strategi för högskoleutbildningen på svenska. Bild: Mikael Piippo/SPT

Yrkeshögskolorna Arcada och Novia borde slås ihop till en enhetlig organisation med Åbo Akademi. Det föreslår författarna till tankesmedjan Magmas nya rapport.

Författarna till rapporten är Markku Linna, tidigare kanslichef vid Undervisnings- och kulturministeriet, och rektor emeritus Henrik Wolff. De betonar att det behövs en gemensam strategi för högskoleu...