Utred tågtrafik mellan Hangö och Helsingfors

Tågförbindelse mellan Hangö och Helsingfors skulle öppna möjligheten för helt ny trafik på kustbanan.

Tidigare under veckan klubbade regeringen igenom riktlinjerna för statsbudgeten 2020. I budgeten för nästa år slog man fast att den länge efterlängtade Hangö-Hyvingebanans elektrifiering kan påbörjas.

Elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan är en viktig investering som framför allt kommer att stöda Hangö hamns utveckling vilket är positivt för hela Västnyland.

Då Hangö-Hyvingebanan elektrifieras vore det viktigt att staten granskar ifall man kunde utveckla passagerartrafik mellan Hangö och Helsingfors. Elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan gör detta i praktiken möjligt då rälsbussarna som nu går mellan Hangö och Karis måste bytas ut.

Tågförbindelse mellan Hangö och Helsingfors skulle öppna möjligheten för helt ny trafik på kustbanan. En ny lokalförbindelse skulle också kunna öppna stationer som inte för tillfället har trafik, som till exempel Ingå station.

Kapaciteten på kustbanan är väl använd för tillfället. Vi vet att det i regionen finns en stor vilja att använda sig av tågtrafiken. Därför är det viktigt att man vid Trafik- och kommunikationsministeriet tar ställning till vilka framtidsplaner kustbanan har.

Hangö-Hyvingebanans elektrifiering är en stor sak för regionen och den kommer att stärka näringslivets verksamhetsförutsättningar i hela Västnyland. Det vore smart av ministeriet att granska på vilket sätt elektrifieringen kunde utnyttjas också inom passagerartrafiken. Det skulle vara bra för alla – och för klimatet.

Henrik Wickström kommunstyrelseordförande, Ingå, vice partiordförande (SFP)

Mer läsning