Utplåna och förändra, leva och dö

Natur. I förgrunden Piitu Nykopps skälvande asplöv och i bakgrunden Katja Öhrnbergs tre tolkningar av förändringar i naturen. Bild: Laura Lundström

I sommargalleriet Kupru i Fiskars kan man under de närmaste veckorna reflektera bland annat över hur arterna minskar, eller å andra sidan bara förundras över hur vacker en invasiv skalbagge kan vara.

Det är sällan man stöter på entydiga svar och ställningstaganden inom konsten. I stället väcks frågor och tankar med hjälp av konstnärlig gestaltning och spegling av livet, samhället, miljön och de fö...