Utomhusgym kan få vänta – satsning på rink, spår och bollplan på förslag

Motionsspåren i Västerby ska få ny belysning efter hand. Här är det Anna Dahlström som ger järnet i spåret. Bild: Arkiv

Ett utomhusgym i Karis centrum kan få stryka på foten för en ny parkering och omklädningsrum vid fotbollsplanen i Österby.

Fritidsnämnden hade föreslagit att investeringsanslaget för fritidsanläggningar 2018 fördelas så att 130 000 euro reserveras för byggandet av en ishockeyrink och näridrottsplats i Pojo, 70 000 euro för den andra fasen av förnyandet av belysningen vid Västerby motionsspår och 75 000 för planeringen och byggandet av ett utomhusgym i Karis idrottspark.

I stadsfullmäktige i december gjordes följande tillägg till investeringsbudgeten: "Parkeringsområde samt nya omklädningsutrymmen vid Österby sportplan" (sic!). Till följd av det bör investeringsanslaget för fritidsanläggningar omfördelas.

På torsdag ska fritidsnämnden ta ställning till ett föreslag där Pojo ishockeyrink och näridrottsplats fortfarande får 130 000 euro medan belysningen i Västerby får 50 000 euro. I stället för utomhusgymmet i Karis skulle man satsa 95 000 på ett parkeringsområde och nya omklädningsutrymmen till Österby fotbollsplan.

Den totala summan på 275 000 euro blir oförändrad.