Utmaningarna med parkeringen i Ingå kyrkby bör lösas

Sommaren är snart bakom oss och vi går mot hösten. Ingå är en verklig sommarort – vårt invånarantal ökar rejält tack vare fritidsboende och besökare.

Servicen i Ingå kyrkby kring småbåtshamnsområdet har utvecklats under de senaste åren. Flera utvecklingsplaner är på gång, till exempel Ingåstrand och planen att utvidga småbåtshamnen.

Det finns ändå ett problem som skapar diskussion bland invånarna, och det är bristen på parkeringsplatser i centrumområdet. Redan nu tar platserna slut, speciellt under sommaren.

Parkeringsfrågan har varit aktuell redan en längre tid. Tjänstemännen måste nu inleda arbetet med att hämta fram förslag på hur vi kunde utöka antalet parkeringsplatser.

Kommunen har begränsat med utrymme kring småbåtshamnområdet och redan nu används alla lediga utrymmen för parkering. Vi är tvungna att se över hela parkeringsfrågan. Det kunde vara smart att möjliggöra fler långtidsparkeringsplatser någon annanstans så att det finns tillräckligt med korttidsplatser för besökare nära till.

Samtidigt måste vi fundera på övervakningen. Det handlar om en omfattande helhet som måste planeras noga och helhetsmässigt. Vi ska också fundera över hur vi placerar bilarna i centrum så att det stödjer kommunens utveckling och känslan av trivsam kyrkby. I dagsläget är parkeringen koncentrerad till områden direkt vid vattnet.

Parkeringsfrågan är ett ärende vi inte kommer undan – vi måste hitta en hållbar lösning nu. Ärendet kommer att väcka diskussion och det är också viktigt att både Ingåborna, företagen och sommargästerna kopplas in i processen.

Henrik Wickström Kommunstyrelsens ordförande (SFP), Ingå kommun